Egyensúlyunkért
Alapítvány

Egyensúlyunkért
Alapítvány

Szolgáltatásaink

A pszichiátriai betegek nappali intézmény feladatellátásának szakmai tartalma, a szolgáltatások köre, a szolgáltatásnyújtás formája, módja, rendszeressége:

– Állapot- és életvitel felmérése
– Egyéni gondozási terv készítése.

Életvitellel kapcsolatos tanácsadás:

– Életmódprogram szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
– Diétás tanácsadás.
– Önellátásra való képesség javítása és fenntartása.

Szabadidős programok folyamatos biztosítása:

– Sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték biztosítása.
– Rendezvények szervezése.
– Önsegítő, önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének támogatása.
– Hozzátartozói, kulturális csoportok szervezése.

Hivatalos ügyek intézésének folyamatos segítése:

– Kapcsolattartás a hivatali intézményekkel, szociális szolgáltatokkal, intézményekkel.
– Tanácsadás, információnyújtás a szolgáltatókkal, intézményekkel, hivatalokkal kapcsolatban.
– Személyes segítségnyújtás.

Munkavégzés lehetőségének segítése:

– Munkához való hozzájutás segítése.
– Munkavállalásra felkészítő tréning szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
– Számítástechnikai tanfolyam szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
– Angol nyelvtanfolyam szervezése, működtetése heti rendszerességgel.

Egészségügyi alapellátás, és szakellátáshoz való hozzájutás segítése:

– Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi ellátások és szolgáltatások igénybevételéről.
– Személyes segítségnyújtás az igénybevételnél.
– Pszichoedukációs tréning szervezése heti rendszerességgel.
– Stressz-kezelés.
– Relaxációs tréning szervezése heti rendszerességgel.

Programjaink egyéni és csoportos szervezésben is igénybe vehetők.

TARTALOM

Minden jog fenntartva

Copyright © 1994 - 2020

Egyensúlyunkért Alapítvány

ADATKEZELÉS

Share This