Egyensúlyunkért
Alapítvány

Egyensúlyunkért
Alapítvány

Bemutatkozás

1994-ben alakultunk olyan mentális betegekkel foglalkozó szakemberek részvételével, akik elkötelezettek a lelki egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében. Hittek és hisznek abban, hogy a XXI. században lehetővé válik egy emberközelibb, humánusabb, közösségbe integrált pszichiátriaiellátás, amely hatékonyabban segíti klienseinket a társadalmi visszailleszkedésben elfogadásban.

Kezdetben a primer prevenciós ellátásra helyeztük a hangsúlyt, majd 2002-ben közhasznú szervezet lettünk és tevékenységünket a korábbiak megtartása mellett a mentális betegségben szenvedő emberek komplex rehabilitációjára is kiterjesztettük. Erre lehetőséget adtak azok a közösségi pszichiátriai ellátásokat tanulmányozó kutatások, amelyekre Magyarországon is fogadókészség mutatkozott. Pályázati forrásból lehetőségünk volt külföldi tanulmányi utakat követően a módszer alkalmazására hazai körülmények között is. Résztvehettünk a központi oktatási program országos lebonyolításában. Amikor jogszabályok lehetővé tették, 2008-ban megalakítottuk a pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátását a Székesfehérváron és környezetében élő klienseink számára, mely szolgáltatások az óta is működnek, fejlődnek.  Működésünkhöz az infrastrukturális feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja, melyet ellátási szerződésben rögzítettünk.

Szociális és egészségügyi szervezetekkel folyamatos a munkakapcsolatunk.

Évente rendezünk a városunk polgárai számára lelki egészségmegőrző nyitott programot, ahol az érdeklődők alapítványunkról is tájékozódhatnak.

Rendszeresen részt veszünk országos szakmai programokon, ahol beszámolunk munkákról.

Az Ébredések Alapítvány Antistigma kezdeményezését figyelemmel kisérjük.

2017-től a „Esélykör” tagjai lettünk, amely fogyatékkal élő kliensekkel foglalkozó székesfehérvári civil szervezetek hálózata. Közös programok rendezvények szervezésével, partnerségek kialakításával figyelemfelhívó rendezvényekkel a stigmatizációt csökkentjük.

Rendezvényeink és programjaink ingyenesek és az Egyensúlyunkért alapítvány honlapjáról minden érdeklődő számára elérhetők.

TARTALOM

Minden jog fenntartva

Copyright © 1994 - 2020

Egyensúlyunkért Alapítvány

ADATKEZELÉS

Share This