Egyensúlyunkért
Alapítvány

Egyensúlyunkért
Alapítvány

Antistigma program

A stigmáról

2006 májusában partneri együttműködési megállapodást kötöttünk az Ébredések Alapítvánnyal “Antistigma program a pszichiátriai problémákkal élő embertársainkért” című pályázat keretében, mely támogatás segítségével tudtuk létrehozni és az első évben fenntartani ezt a honlapot. Ennek segítségével értesülhet az érdeklődő programjainkról, az alapítványunk tevékenységeiről és közvetlen kapcsolatot talál partnereinkkel, az azóta megalakult “Nyitnikék” weboldalról ahol folyamatos információkat kaphat pszichiátriai betegeinket érintő stigma ellenes tevékenységeinkről.

2010 áprilisában együttműködő partnerként csatlakoztunk az Ébredések alapítvány által megpályázott Nemzeti Civil alap Demokrácia és partnerség-fejlesztési Kollégiuma által kiírt társadalmi kohéziót erősítő programok pályázatához. Ennek keretében benyújtott pályázat címe: “Civil együttműködés a mentális zavarokat súlytó stigma ellen- közös megjelenés a Sziget Fesztiválon. A rendezvényt sikeresen megtartottuk az együttműködő partnerek részvételével az Ébredések Alapítvány koordinálásában. (Képeket és beszámolót az érdeklődők a Nyitnikék honlapján megtalálják.)

A megbélyegzés, a stigma feltételezi azt hogy az emberek egy csoportja kevésbé érdemes a tiszteletre, mint mások. A szégyen, a “fekete bárány szerep”, izoláció, társadalmi kiszorítottság, a sztereotípiák szerepet játszianak a megbélyegzés kialakulása a során. A mentális betegséggel élő emberek esetében a stigma magában hordozza róluk azt az elképzelést, hogy erőszakosak, vagy komikusak. A stigma önstigmatizációhoz vezethet, és az érintettek, félve attól, hogy mit gondolnak róluk, ha kiderül, hogy valami bajuk van, emiatt nem keresnek segítséget. Félve az elutasítástól a stigmatizált személy társas helyzetekben sokkal kevésbé lesz magabiztos, viselkedése defenzívvé válik, kerülni kezdi a potenciális veszélyhelyzeteket. Mindennek egyenes következménye a pszichiátriai betegséggel élők és a társadalom közti elszigeteltség kialakulása, a személyes kapcsolatok számának csökkenése, az életszínvonal és az önértékelés romlása. A kezeletlen állapot öngyilkos gondolatokhoz és magatartáshoz vezethet.

Hazánkban a stigma széleskörűen, az élet minden területén fellelhető. A médiában különösen káros a jelenléte, mert nagy hatással van a társadalom tagjainak viszonyulására a mentális betegségekkel kapcsolatban. Nagyon fontos a hiteles információk terjesztése nemcsak a médiában, az interneten, de a mindennapi életben egyaránt. Ennek érdekében kiemelten fontos lehet a tájékoztatás az elmebetegségek, a bűnözés és az erőszak valódi kapcsolatáról. A mentális betegek esetében nem gyakoribbak ugyanis az erőszakos cselekedetek, mint a társadalom egészséges tagja között. A diszkrimináció elleni törvény nem védi meg a mentális betegséggel élőket a stigmától, a becsmérléstől, úgy mint a vallási vagy etnikai csoportokhoz tartozókat. A mentális betegséggel élők nagy része érzi úgy, hogy már személyesen is megtapasztalta a stigmát.

Példák vannak erre az élet számos területén, az oktatásban, a szálláskeresésénél, egy állás elnyerésénél, szolgáltatások igénybevételénél, stb.

Több felmérés bizonyítja, hogy maguk a pszichiátriai betegséggel élők is negatívnak és stigmatizálónak érzik a sajtóban az elmebetegségekkel kapcsolatosan megjelenő média tartalmakat. Noha van fejlődés, a média is folyamatosan támogatja azon sztereotípiák elterjedését, miszerint a mentális betegek általában erőszakosak, félni kell tőlük, vagy gúny tárgyai.
A lelki zavarokkal összefüggésben álló öngyilkosságok elkövetésének megakadályozása is fontos kihívás mindannyiunk számára. A média és a szakemberek hatékony együttműködésével, a tárgyilagos, megbízható forrásokkal rendelkező híradások közlésével életeket menthetünk meg, továbbá elkerülhetjük a pszichiátriai problémákkal küzdők hátrányos megkülönböztetését.
A mentális problémákkal élő embereknek ugyanolyan emberi szükségletei vannak, mint bárki másnak. A többi emberhez hasonlóan igénylik, hogy maguk alakítsák és vezessék életüket, legyenek céljaik. Joguk van a teljes élethez, amelyhez a szükségletek és vágyak vezethetnek el, amelyeket a mentális problémával élő emberek is szeretnének elérni az életükben, hasonlóan a többi emberhez. Ehhez tatoznak az emberi kapcsolatok, a barátság, a partnerkapcsolatok, a munka, a szabadidő-tevékenységek és a mindennapi élet sok más területe.

Alapítványunk a gondozáson kívül, javítani szeretne a társadalomban kialakult szokásokon. Szeretnénk fejleszteni az emberek tudását a mentális betegségekről, felhívni a figyelmet a stigma káros voltára: akciókkal, nyilatkozatokkal.

TARTALOM

Minden jog fenntartva

Copyright © 1994 - 2020

Egyensúlyunkért Alapítvány

ADATKEZELÉS

Share This