Új utak a közösségi pszichiátriai ellátásban


Egyensúlyunkért Alapítvány
www.egyensulyunkert.hu
8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 3.
Akkreditált továbbképző program szociális területen dolgozóknak
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07-0070-06
A program engedélyszáma: S-07-006/2008

Tájékoztató

Tisztelt Civil szervezetek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009 április 14-től indítjuk 
"Új utak a közösségi pszichiátriai ellátásban" című
szakmai személyiségfejlesztést célzó továbbképzésünket  civil szervezetek munkatársainak

 A program célja:
Specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a civil szervezetek részére , akik mentális betegségben szenvedő emberekkel találkoznak, foglalkoznak. A képzés során ismereteket kapnak a főbb mentális betegségek jellegzetes tüneteiről. Képessé válnak hatékony szervezeti és munkatárs-kliens kommunikációra és problémamegoldásra. Ismereteket szereznek a hátrányos helyzetű betegek munkába segítésének módszereiről, miközben önismeretük, empátiájuk is javul. Az elsajátított készségek segítségével pedig

általában hatékonyabban tudnak majd segíteni munkájuk során, amennyiben problémákkal találkoznak, és amelyeket- ha ilyen irányú képzésben re nem részesültek.
 A program célcsoportja:    Olyan civil szervezetek munkatársai és önkéntesei, akik tevékenységük kapcsán az élet különböző területein találkoznak napjainkban egyre gyakrabban előforduló pszichiátriai betegségben  szenvedő emberekkel.
 A továbbképzés helyszíne:

    8000. Székesfehérvár, Sörház tér 3

Időtartam:     56 óra (7x8 óra), a képzés időbeosztását mellékeljük
 Részvételi díj:      5000 Ft/fő
Az ár tartalmazza az előadásokat, valamint a  tananyagot. (Nem tartalmazza a szállás- étkezés  és útiköltséget.)
A szerezhető továbbképzési pontérték:     35 kreditpont szociális területen dolgozóknak
A továbbképzés teljesítésének feltételei:     Maximális hiányzás mértéke a program összes óraszámának (56 óra) 20%-a.!
A továbbképzés engedélyszáma:     S-07-066/2008
Jelentkezési határidő:     2009. március 31.
Információ:     Szabó István 
e-mail: szistvanka1102@freemail.hu
06-30/723-6264; 06-20/464-1087
Mellékelt képzési tematika tanulmányozása és a jelentkezési lap kitöltése után annak visszaküldésével jelezze részvételi szándékát. Számítunk érdeklődésére!
Székesfehérvár, 2009.március 3.
Üdvözlettel:   Egyensúlyunkért Alapítvány
vezetősége

A képzés tematikája:
Pszichoedukáció   
Ismeretek nyújtása a főbb pszichiátriai betegségekről és a betegekkel alkalmazott speciális kommunikáció és problémamegoldás módszereiről. Ezek segítségével a munkatársak hatékonyabban tudják munkájukat végezni. A napjainkban gyakoribbá váló pszichiátriai betegségekben szenvedő emberek gyakran válnak segítő szolgáltatások klienseivé is. A kapott ismeretek és megszerzett kompetenciák segítségével könnyebben felismerhetik a mentális betegségeket, empátiájuk fokozódik, motiváltabbá válnak a segítségnyújtásra.

Esetmegbeszélő csoport   
A képzésen sikeresen részt vett hallgatók ismereteket szereznek az esetmegbeszélés hasznosságáról és szükségességéről. A különböző területeken dolgozók egymás problémájának megismerésével és a közös megbeszéléssel, ventilálással megszabadulnak a feszültségeiktől, önismeretük, önreflexiójuk javul, mentális egészségüket meg tudják őrizni. Ismereteket kapnak arról, hogy a pszichiátriai betegekkel, mint klienssel kapcsolatba kerülő más szervezetek között új kapcsolatok keletkeznek.

Kommunikációs- és problémamegoldó tréning   
A hatékony kommunikáció segít munkahelyi konfliktusaink megoldásában, stresszeink kezelésében. A 4 alap kommunikációs készség tanítása és készségszintű oktatása valamint a 6 lépéses problémamegoldás hatékony alkalmazásának oktatása.

Munkavállalásra felkészítő tréning
A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik a munkaerőpiac jellemzőit, elsajátítják a korszerű álláskereső technikákkal, melyekkel képesek lesznek klienseiket visszasegíteni a munka világába. A képzés során fejlődik a hallgatók empátiája, speciális ismereteket szereznek a pszichés betegek elhelyezkedési problémáiról.

A képzés beosztása letölthető itt. ( .doc,    49 KB)

Jelentkezési lap letölthető itt.       (.doc,   183 KB)