Szolgáltatásaink

A pszichiátriai betegek nappali intézmény feladatellátásának szakmai tartalma, a szolgáltatások köre, a szolgáltatásnyújtás formája, módja, rendszeressége:

- Állapot- és életvitel felmérése
- Egyéni gondozási terv készítése.

Életvitellel kapcsolatos tanácsadás:

- Életmódprogram szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
- Diétás tanácsadás.
- Önellátásra való képesség javítása és fenntartása.

Szabadidős programok folyamatos biztosítása:

- Sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték biztosítása.
- Rendezvények szervezése.
- Önsegítő, önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének támogatása.
- Hozzátartozói, kulturális csoportok szervezése.

Hivatalos ügyek intézésének folyamatos segítése:

- Kapcsolattartás a hivatali intézményekkel, szociális szolgáltatokkal, intézményekkel.
- Tanácsadás, információnyújtás a szolgáltatókkal, intézményekkel, hivatalokkal kapcsolatban.
- Személyes segítségnyújtás.

Munkavégzés lehetőségének segítése:

- Munkához való hozzájutás segítése.
- Munkavállalásra felkészítő tréning szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
- Számítástechnikai tanfolyam szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
- Angol nyelvtanfolyam szervezése, működtetése heti rendszerességgel.

Egészségügyi alapellátás, és szakellátáshoz való hozzájutás segítése:

- Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi ellátások és szolgáltatások igénybevételéről.
- Személyes segítségnyújtás az igénybevételnél.
- Pszichoedukációs tréning szervezése heti rendszerességgel.
- Stressz-kezelés.
- Relaxációs tréning szervezése heti rendszerességgel.

Programjaink egyéni és csoportos szervezésben is igénybe vehetők.