Mi ez?

Olyan nappali szolgáltatást nyújtó intézmény amely a pszichiátriai betegek, esetleg érdeklődő hozzátartozóik részére jött létre. Az igénybevevők részére szociális, egészségügyi és pszichés állapotának megfelelően különböző ellátásokat szervez, közösségi programjaik számára helyet biztosít.
Programjainak célja, hogy a pszichiátriai betegséggel élő emberek a társadalomba, közösségükbe vissza tudjanak illeszkedni, azokat a készségeket, amelyek a betegség következtében sérültek minél hamarabb vissza tudják szerezni. Életmódbeli tanácsadást szervez, segít a hivatalos ügyekben eligazodni, egyéni és csoportos pár- és családterápiákat szervez.
Öntevékenységre, önsegítésre épülve biztosítja az ellátottak számára igényeik alapján szolgáltatásait.
Olyan hosszú távú gondozást kínál, amely az egyéni szükségleteken alapul és nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, közreműködésére valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is támogatva. Az ellátás önkéntes és térítésmentes.