Támogatott lakhatás
Támogatott lakhatás:

      A támogatott lakhatás az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül.
      Személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában.
Az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.


Lakhatási szolgáltatás:

 • az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel,
 • az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatás,
 • az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén
        o    az étkezés,
        o    az ápolás-gondozás,
        o    a fejlesztés,
        o    a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások.


A szolgáltatás során biztosítani kell:

 • a lakóhelyi és - a távmunka kivételével - a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő eltöltésének szétválasztását,
 • a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll,
 • a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában,
 • a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,
 • az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférést.


A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani:

 • a munkavégzés, a szabadidő eltöltése,
 • a munka- és a szabadidő megfelelő aránya,
 • a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása,
 • a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.