Közösségi pszichiátriai ellátás


Az Egyensúlyunkért Alapítvány a F. M. Szt. György Kórház támogatásával 1994-ben jött létre, 2002-tõl közhasznú szervezetként mûködik.

2004. december 3.-án megnyitottuk a Pszichiátriai Betegek Nappali Klubját.

Tevékenységünk célja a pszichiátriai betegek minél teljesebb társadalmi reintegrációja.

2003-óta rendszeresen indítunk munkavállalásra felkészítõ tréningcsoportot mentális betegségben szenvedõ emberek számára, hogy elõsegítsük visszailleszkedésüket a szabad munkaerõpiacra ezzel csökkentjük a kirekesztõdést.

2008 március 1-től közösségi pszichiátriai ellátást működtetünk.

        A közösségi pszichiátriai ellátás célja, feladata:


A közöségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe.

Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adodó konfliktusok feloldásában és probélmáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban. A szolgáltatás olyan hosszútávú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.

         A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásai:

  • Állapot-és életvitel felmérés
  • Problémaelemzés,
  • Stressz kezelés
  • Készségfejlesztés
  • Pszicho-szociális rehabilitáció
  • Ügyintézés
  • Speciális stratégiák
  • Egyéni esetkezelés
  • Csoportokkal végzett munka
  • Természetes támogató háló szervezése

A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételének módja:


A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást kérelmező pszichiáter szakorvosának javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik. 
Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Cím:

Székesfehérvár,
Cserepes köz 3.


Munkatársaink:

Szabó István
közösségi koordinátor
06-30-723-6264

Galaczné Kocsi Melinda
közösségi gondozó
06-30-723-5901

adószám:
18483280-1-07