Konferencia


V. Közösségi Pszichiátriai Konferencia, 2006.

Hatékony programok a közösségi ellátásban
Elnök: Bódy Éva, dr. Lőrintz Zsuzsa, Fejér Megyei Pszichiátriai Gondozó, Székesfehérvár.

dr. Lőrintz Zsuzsanna, Fejér megyei Pszichiátriai Gondozó, dr. Varga Attila Szent Gy. Kórház Pszichiátriai Osztály: 6 éves tapasztalataink az Integrált Pszichiátriai Ellátás elvei alapján történő családgondozással Székesfehérváron

VI. Közösségi Pszichiátriai Konferencia, 2007.
 
„Civilek a pályán”
 Párhuzamos szekciókban bemutatkozik az Ébredések, a Kék Pont, a Szigony, az Egyensúlyunkért, a Bács Kiskun Megye Egészségéért Alapítvány, a Lélekhang, az INDÍT, a MEGÁLLÓ Csoport

VII. Közösségi Pszichiátriai Konferencia, 2008.

Pszichiátriai gondozók a közösségi pszichiátriában, és/vagy közösségi pszichiátria a pszichiátriai gondozókban? (dr. Silling Tibor (moderátor), dr. Lőrintz Zsuzsa, dr. Bagi Mária, dr. Erdélyi Rita)

VIII. Közösségi Pszichiátriai és Addiktológiai Konferencia, 2009.
Stigma, közösség, társadalom

„ Így gondoztok Ti…” 

Bulyáki Tünde (moderátor),- Esetbemutatás a XII. ker. Közösségi Ellátók (Hanisch Erzsébet, dr. Fórián Szabó István), a Soteria (Soltész Ágnes), az Egyensúlyunkért (dr. Lőrintz Zsuzsa) és az Ébredések Alapítvány (Tana Ünige) munkatársainak közreműködésével

IX. Közösségi Pszichiátriai és Addiktológiai Konferencia,
Empowerment-alapú hálózatok, kapcsolatok, közösségek 

A mentális problémával élőket segítő közösségi/területi szolgáltatások jövője a szociális és egészségügyi ellátórendszerben. Kapcsok és kapcsolódások a minőségügyben, az ellátásban, az oktatásban. 

Kerekasztal-beszélgetés. Moderátorok: Harangozó Judit (MPT Közösségi Szekció), Silling Tibor (MPGRE) 

Résztvevők: Cserháti Péter (NEFMI), Kovács Ibolya, Farkasné Farkas Gyöngyi (NRSZH), Lőrintz Zsuzsa, Balczár Lajos (MPGRE), Ács Andrea (Ébredések Alapítvány), Bodrogi Andrea (MPT Szekció), Bulyáki Tünde (ELTE), Sas Tibor (Veszprém Kh. Informatika), Schultheisz Krisztina, Szőke Zsolt (PÉF), Varga Tiborné (MSBTKálvária Egyesület)  

Pszichiátriai gondozás és közösségi ellátás- Jó gyakorlatok:

Székesfehérvár – Lőrintz Zsuzsa és munkatársai (Egyensúlyunkért Alapítvány ill. PG)

Gondozói kerekasztal. A gondozók jövője és finanszírozása. Silling Tibor (Vác, PG) , Balczár Lajos, Lőrintz Zsuzsa, Váradi Enikő, Várnai Magdolna

X. Közösségi Pszichiátriai és Addiktológiai Konferencia 2012.
Felépülés és minőség az oktatásban, a szervezetben, a szolgáltatásban

Mit tudunk tenni azért, hogy a közösségi pszichiátria és addiktológia (újra) fejlődni tudjon Magyarországon és a betegeink, klienseink egyenlő hozzáféréssel jussanak hozzá a megfelelő minőségű, szükségleteikre alapozott orvosi és pszichoszociális gondozáshoz?

Körkérdések:

1.    Rövid helyzetelemzés
2.    Javaslatok
3.    Konszenzus kialakítása

Moderátorok: Harangozó Judit, Silling Tibor (Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesülete)

Résztvevők: Kissné Horváth Ildikó (NEFMI), Mihalicza Péter, Farkasné Farkas Gyöngyi (NRSZH), Lehóczky Pál, Kassai-Farkas Ákos, Gecse Andrea (NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezdeményezés), Gordos Erika (Szigony Alapítvány), Herold Krisztián (INSZI Közösségi Pszichiátriai Ellátás, Pécs), Kosik Éva (II. ker. Közösségi Ellátás), Lencse Menyhért ( Kék Pont Alapítvány), Lőrintz Zsuzsa (Egyensúlyunkért Alapítvány), Piross Krisztina (B-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szent Ferenc Kórház Telephely Pszichoterápiás Osztály) Soltész Ágnes (Soteria Alapítvány), Szathmári Éva (Debrecen, Kenézy Kórház , Varga Tiborné, (MSBT Kálvária Egyesület), Wernigg Róbert (Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv),

Felépülések a nappali szociális intézményekben – Lőrintz Zsuzsa (Egyensúlyunkért Alapítvány), Veress Zsuzsa (Horgony Alapítvány Veszprém) és a szolgáltatások kliensei  - OPÁL TEREM

Közösségi Pszichiátria „CLASSIC” 2012.

A Magyar Pszichiátriai Társaság Közösségi Pszichiátriai és Addiktológiai Szekciója, a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesülete, valamint az Ébredések Alapítvány a Lelki Egészség Világnapja alkalmából a Közösségi pszichiátria „CLASSIC" c. konferenciát rendezett 2012. október 10-én, Budapesten, a József Attila Művelődési Központban

Közösségi pszichiátria „CLASSIC": A Székesfehérvári közösségi ellátás kezdetei és mai megvalósulása - Lőrintz Zsuzsa (Egyensúlyunkért Alapítvány)

XI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia 2013.
„A brutalitás megszelídítése”
Személyes és társadalmi traumák: kezelés, gondozás, prevenció

Hanghallással élők csoportja – új dimenzió a felépülés útján. Az első magyarországi csoportok tapasztalatai
Üléselnök: Mérey Zsolt (Ébredések Alapítvány)
Résztvevők: Gallai István, (Ébredések Alapítvány), Harangozó Judit, Lőrintz Zsuzsa (Egyensúlyunkért Alapítvány),Mérey Dániel (Ébredések Alapítvány)

Helyes arányok a közösségi ellátások, a nappali és 24 órás szolgáltatások közt. Jó gyakorlatok.
Üléselnök: Gordos Erika, Silling Tibor
Résztvevők: Balczár Lajos (Horgony Alapítvány Veszprém), Bulyáki Tünde (ELTE TÁTK) Kósik Éva (II. ker. Közösségi Ellátás), Lőrintz Zsuzsa, Nagy Edit (II. ker. Közösségi Ellátás), Silling Tibor (MPGRE), Végh Bea (Moravcsik Alapítvány)

Aktivitás és ellátás. Az önálló élet esélyei
Üléselnök: Lechnerné Vadász Judit (rehabilitációs szakértő)
Résztvevők: Nagy Károlyné, (Gyöngysor Alapítvány), Szőke Zsolt (PÉF), Molnár Katalin (Ébredések Alapítvány), Szabó Edina (Egyensúlyunkért Alapítvány), Szabó István (Egyensúlyunkért Alapítvány), Dobár Attila (Rehabjob.hu), Markos Ádám (Rehabjob.hu)

XII. Közösségi pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés konferencia 2013.
„ A pszichiátria új identitása”

XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia „In memoriam Buda Béla” 2013.október 10-én Az Ébredések Alapítvány, a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesülete, az Egyensúlyunkért Alapítvány, a Magyar Pszichiátriai Társaság Közösségi Pszichiátriai és Addiktológiai Szekciója valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona szervezésében került megrendezésre a XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia „A pszichiátria új identitása” címmel.  

Támogatott lakhatás : Szabó István (Egyensúlyunkért Alapítvány)

XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia
Szükséglet, szemlélet, szervezet

Támogatott lakhatás
Gordos Erika (Szigony Alapítvány) Dr. Lőrintz Zsuzsa és munkatársa (Egyensúlyunkért Alapítvány)

Nyitott hanghalló csoport
Mérey Zsolt, Bese Bálint, Menyes Csaba (Ébredések Alapítvány)
és az Ébredések és az Egyensúlyunkért Alapítvány csoporttagjai, valamint az érdeklődők részvételével

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE  

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 2. ESZMECSERE

5* - nak jelölt jó gyakorlatok

Civil értékeket (önkéntesség, közjó iránti elkötelezettség, kölcsönös empowertet segítő együttműködés, szükségletere reagálás, nyitottság, demokratikus működés, felhasználók bevonása, felépülés-értékek tisztelete) képviselő civil szervezetek:  Afázia Egyesület , Lélek-Hang, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, MAMESZ,Egyensúlyunkért Alapítvány, Ébredések Alapítvány, Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága,Cordelia Alapítvány, Szigony Alapítvány, Horgony Alapítvány,Megálló csoport, Kék Pont, MSBT Kálvária Egyesület, Győr, Gyöngysor Alapítvány,

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 3. ESZMECSERE
a Lelki Egészség Világnapja alkalmából

2013. október 8.

Egészségügy, szociális és családügy és az ehhez csatlakozott (4) Lelki elsősegély katasztrófahelyzetekben és társadalmi krízisek során munkacsoport:  Dr. Császár Noémi (Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium Tanácsadó Testület), Dr. Harangozó Judit, Dr. Koós Tamás (OEFI), Dr. Lőrintz Zsuzsa, Dr.  Perczel Forintos Dóra (SE Klinikai Pszichológiai Tanszék), Székely András (EAAD), Török Iván, Várfalvi Marianna (Országos Tisztifőorvosi Hivatal).

Egészségügyi, szociális és családügyi munkacsoport a közösségi alapú ellátásfejlesztésről tárgyal, ezen belül az egyes egészségügyi és szociális területek munkamegosztásáról, köztük a pszichiátriai gondozók, a háziorvosok, a klinikai pszichológusok, a mentális egészségügyi koordinátorok, a lelki egészségközpontok, az egészségfejlesztési irodák, a szociális közösségi ellátások és kiscsoportos lakhatási formák feladatairól. Témafelvetők: Dr. Csányi Péter, Kovács Zsuzsanna (OEFI), Dr. Lőrintz Zsuzsa, Ostoros András (Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum), Dr.  Perczel Forintos Dóra, Dr. Silling Tibor.

 

A segítő változó identitása  - mások tükrében c. konferencia

2014. november 4.

A szakember mint vezető, avagy a vezető mint segítő


Ács Andrea (SE Egészségtudományi Kar), Dr. Lőrintz Zsuzsa (Egyensúlyunkért Alapítvány), Kristóf Róbert (Ébredések Alapítvány), Sárkány-Balogh Csilla

 

XVII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia

AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA

2016. április 27.

Kerekasztal-beszélgetés- (Göröngyös) út a munka világába

Lőrintz Zsuzsa, Szabó Edina (Egyensúlyunkért Alapítvány),

Turcsiné Molnár Mária (4M Tanácsadó Szolgálat)


Kerekasztal-beszélgetés- Kitekintés a jövőbe - A közösségi ellátások és a

pszichiátriai gondozók együttműködése

Moderátor: Lőrintz Zsuzsa

Résztvevők: Erdélyi Rita ( Bács-Kiskun megyei kórház Pszichiátriai osztály Kecskemét), Kovács Ágnes (RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Kecskemét), Endresz György (Pszichiátriai Gondozó, Székesfehérvár), Balczár Lajos (Pszichiátriai Gondozó és Horgony Alapítvány,Veszprém), Silling Tibor (Pszichiátriai Gondozó,Vác)