HEFOP

Az Egyensúlyunkért Alapítvány 2007 elején a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "A madárdal neked is szól" Pszichiátriai betegeknek (is) segítő szakemberek készségfejlesztése klienseik munkaerő-piaci integrációja érdekében című pályázatával támogatást nyert.
A projekt közvetlen célja a pszichiátriai betegekkel foglalkozó, velük kapcsolatba kerülő szakemberek humánerőforrás-fejlesztése. Olyanismeret- és készségfejlesztő programot dolgoztunk ki szociális szakemberek és önkéntes segítők számára, amellyel segíthetik a pszichiátriai betegek munkához jutását. Célunk továbbá a szociális szakemberek általános hatékonyságának növelése ( kiégési szindróma kezelésével), a résztvevők önismeretének, problémamegoldó képességének fejlesztése, a negatív diszkrimináció csökkentése.
A program megvalósulása során 40 szociális szakember valamint önkéntes kiképzésével csökkennek a pszichiátriai betegekkel szembeni negatív attitűdök a szociális területen dolgozók között így megnő a másodlagos célcsoport esélye a hatékonyabb és humánusabb szociális ellátáshoz. A szerzett ismeretek birtokában célzott segítség nyújtható a pszichiátriai betegek számára, ami megkönnyíti a munkaerő-piacra való visszajutásukat. A szociális szakellátás színvonala javul, az egyes szakemberek mentálhigiénés megterhelése csökken.

A célcsoport:
Elsődleges célcsoport a Székesfehérváron és környékén dolgozó, munkájuk során pszichiátriai betegekkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek. Az előzetes szükségletfelmérésünk alapján ők azok, akik igénylik a képzéseink keretében elsajátítható ismereteket.
Másodlagos célcsoport: a pszichiátriai betegek. Számuk magas és óvatos becslések szerint növekvő tendenciát mutat. A mai korszerű terápiák birtokában a betegek többsége a társadalomba vissza illeszkedhet és aktív életet élhet, sokan a szabad munkaerő-piacon is nagyon jól megállják a helyüket. Ennek azonban feltétele a munkaerő-piaci integráció.. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a Közép-dunántúli régió és kiemelten Székesfehérvár figyelemreméltó fejlődésen ment keresztül, az országos átlagnál jobbak a foglalkoztatási mutatók. A helyi munkaerőpiac keresletét kihasználva a lakosság inaktív csoportjainak mobilizálásával lehet tovább növelni a foglalkoztatottak számát. A regionális szociális ellátást és foglalkoztatást érintő fejlesztési célok egybeesnek programunk céljával és tevékenységével.

A program indokoltsága:
A programot megelőzően önerőből végzett empirikus kutatásunkba 7 intézmény 103 munkatársát vontuk be. Eredményeink szerint a felmérésbe bevont szociális szakemberek 98%-a válaszolta, hogy munkája során találkozik pszichiátriai betegekkel, 78% szerint a velük végzett munkájuk színvonala elmarad az egyébként szokásostól. Az alacsonyabb hatásfok oki háttereként a megkérdezettek 54%-a a betegségek ismeretének hiányát, a velük való kommunikációs készségek elégtelenségét jelölte meg, és 87%-uk gondolja úgy, hogy munkájukat segítené, ha ismereteik lennének a mentális betegségekről.. Összesített eredményeink alapján komoly igények merülnek fel a projektben meghatározott oktató készségfejlesztő tevékenységre. Ez arra is utal, hogy képzési programunk a szociális területen egyfajta hiánypótló szerepet tölt be. Az igények alapján a szférában dolgozó szakemberek munkájának megkönnyítésére olyan stratégiai eszközöket, speciális ismereteket kell nyújtanunk, amivel eddig nem rendelkeztek. A program képzési moduljai: Csapatépítő, előitéletkezelő érzékenyítő tréning(30 óra), Munkaerő-piaci ismerezek(óra), munkavállalásra felkészítő tréningprogram(30 óra), Pszichoedukáció (20 óra ), Kommunikációs és problémamegoldó tréning(6 óra), Burn out: kiégés jelensége,megelőzése és kezelése(5 óra), Esetmegbeszélés(5 óra), Relaxációs tréning(12 óra), EU-s ismeretek, projektmenedzsment(30 óra), A program 15 hónapig tart, 2 ciklusban történik. Májusi és szeptemberi kezdettel.