Bemutatkozás

Az Egyensúlyunkért Alapítványt 1994. október 31-én alapította a Fejér Megyei Szent György Kórház, a Pszichiátriai Gondozó dolgozóinak kezdeményezésére.
A kezdeti időszakban folytatott primer prevenciós tevékenység mellett 1998-tól alapítványi munkánkban egyre inkább előtérbe kerültek azok a közösségi pszichiátriai rehabilitációs törekvések, amelyek pszichoszociális készségek tanítása, fejlesztése segítségével a pszichiátriai betegségben szenvedő embereket saját közösségükben igyekeznek rehabilitálni, lehetőleg a kórházi kezelés minél kisebb igénybevételével. Pszichiátriai gondozónőknek, ápolónőknek oktattunk rehabilitációt segítő technikákat, esetmenedzselés, kommunikációs és problémamegoldó, streszkezelő módszereket.

Az Alapítvány helyi rendezvényei nagyban hozzájárultak a "Pszichiártiai Érdekvédelmi Fórum" létrejöttéhez, amely azóta pszichiátriai betegek által vezetett érdekérvényesítő szervezetté erősödött: a Fénysugár Egyesülettel (Fénysugár Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesülete) jelenleg is kapcsolatban vagyunk.
2002-ben az Alapítvány megkapta a közhasznú besorolást. A SzCsM által kiírt pályázat modellkísérlet keretében Központi Oktatási Programot kezdett, ahol közösségi pszichiátriai gondozást oktattunk szociális szakembereknek és egészségügyi szakdolgozóknak.
Rendszeresen szervezunk szakmai konferenciákat Székesfehérváron, vagy előadóként veszünk részt ilyeneken.
2003-tól tevékenységünket felvilágosítással és hátrányos megkülönböztetés elleni harccal egészítettük ki. A diszkrimináció megszüntetésére és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében interaktív felvilágosító előadássorozatot indítottunk a főbb mentális zavarokról és azok gyógyításáról laikus érdeklődők és betegek részére, meghívott szakemberek közreműködésével. Ugyanebben az évben betegeink részére munkára felkészítő tréning csoportokat szerveztünk, amelynek eredményeként a programon részt vett páciensek 50%-a három hónapon belül munkába állt.

2003-2004-ben a Johann Béla program keretében 2,18 millió ft-os projektet - "Közösségi pszichiátria modellkísérleteinek támogatása" - valósítotunk meg.

2004-ben elkötelezett szakembereink részvételével nappali klubot létesítettünk pszichiátriai betegek részére Ezeknek az intézményeknek a létrehozását a szociális törvény az önkormányzatok részére kötelezően előírja. Kezdeményeztük, hogy ezt a feladatot az önkormányzat együttműködés keretében adja át az alapítványnak.
A Nappali Klubnak az első évben a székesfehérvári Esélyek Háza adott helyet, heti 2 alkalommal 3-3 órában. A klub keretében olyan programokat szerveztünk amely elősegíti a társadalomba való visszailleszkedést a mentális betegek számára, alkalmanként életmódi tanácsokat ad, segít a hivatalos ügyek intézésében, a munkavégzés lehetőségeinek felkutatásában. Öntevékenységre, önsegítésre épülve kulturális, szabadidős elfoglaltságokra nyújt lehetőséget.
Programjaink: Munkavállalásra felkészítő tréning, szorongáscsökkentő relaxációs tréning, életmód program, pszichoedukációs tréningcsoport skizofréniával élő emberek részére, alapfokú számítógépes ismeretek, angol nyelvtanfolyam.

2005-ben különböző csoportjainkon összesen 70 fő, a szabadidős elfoglaltságon további 40 beteg vett részt, akik 20%-a 30-40 év közötti, 70 %-a 40-50 év közötti és 10%-a 50 év feletti. A tréningeken résztvevő betegek mindegyike egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű: 65%-uk egyedülálló, akik nagy nehézségek árán tudják fenntartani magukat. A klubfoglalkozásokat hajléktalanok is igénybe veszik, amelyek ingyenesek mindenki számára.

2006 májusában partneri Együttműködési Megállapodást kötöttek az Ébredések Alapítvány "Antistigma program a pszichiátriai problémákkal élő embertársainkért" című pályázat keretében, amely pályázat azóta támogatást nyert
2006 márciusában az alapítvány csatlakozott egy nemzetközi depresszió-prevenciós programhoz /Európai Szövetség A Depresszió Ellen/, és ennek magyarországi koordinátorával a SOTE Magatartástudományi Intézet vezetőjével együttműködési megállapodást kötöttünk egy országos depresszió-prevenciós hálózat kiépítésére.
Erőforrás Alapítvány 2006 májusában meghirdetett egészségügyi (mentálhigiénés egészségmegőrzést segítő) pályázatában támogatást nyert, melynek keretében egészségügyben dolgozó munkatársak részére kiégést megelőző esetmegbeszélő és relaxációs csoportfoglalkozásokat tartanak az alapítványunk szakemberei egy éves program keretében 3 esetmegbeszélő és 2 relaxációs csopotot indítunk 10-15 fő részvételével.
Nagy öröm számunkra,hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 21-i határozata a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézmények működtetést engedélyezte az Egyensúlyunkért Alapítvány fenntartásában.