Adatkezelési tájékoztató


RÉSZLETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A www.egyensulyunkert.hu  honlapot az Egyensúlyunkért Alapítvány üzemelteti (a továbbiakban Adatkezelő).  A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A Felhasználó által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő használja.


Az adatkezelési tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy azAdatkezelő, az érintetteket egyértelműen és részletesen tájékoztassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztató információt ad az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelendő adatok köréről, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a hatályos vonatkozó hazai jogszabályok és az EU GDPR rendelete rendelkezéseinek megfelelően.


A Tájékoztató jogszabályi háttere

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény,
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


Az Adatkezelő adatai

Név: Egyensúlyunkért Alapítvány
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 6.
Telefon: +36 -22-310-944
E-mail cím:  egyensulyunkertalapitvany@gmail.com
Adószám: 18483280-1-07Adatkezelés célja és a tárolt adatok
 
Tárolt adatok
 
Az e-mail-ben megadott adatok: pl. név, e-mail cím.


A cookie-k használatáról (más néven sütik)
 
Oldalunk nem használ cooki-kat.


Adatkezelés jogalapja
 
A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. Az általa megadott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, az adatkezelés céljának megvalósulásig tartanak.


Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok
 
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő e-mail címére kell elküldeni.

Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor írásban vagy szóban (telefonon vagy személyesen) kezdeményezheti.

Azoknak a Felhasználóknak, aki több mint három éve nem jelentkeznek, adatait az Adatkezelő automatikusan törli.

Azok a tárolt adatok, amelyek nem szükségesek az ügyféllel való kapcsolattartáshoz, szintén 3 év után törlésre kerülnek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érintett panaszával, kérésével az alábbi helyekhez fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

valamint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon.
 
Az adatvédelmi biztos vizsgálata
 
Az Avtv. 27. §-a alapján bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.
Az adatvédelmi biztoshoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.
Az adatvédelmi biztos honlapja az alábbi címen érhető el:
 
Külső linkek vagy hivatkozások


Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra.

A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409.

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról.

A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.

A Facebook Pixellel / Facebook - képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies.

A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról:
https://www.facebook.com/policy/cookies/


Záró rendelkezések


A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa és erről természetesen minden esetben a Felhasználót tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával,mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.


Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat és természetesen a weblapokat sem!