Adatkezelési tájékoztató


RÉSZLETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A www.egyensulyunkert.hu  honlapot az Egyensúlyunkért Alapítvány üzemelteti (a továbbiakban Adatkezelő).  A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A Felhasználó által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő használja.


Az adatkezelési tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy azAdatkezelő, az érintetteket egyértelműen és részletesen tájékoztassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztató információt ad az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelendő adatok köréről, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a hatályos vonatkozó hazai jogszabályok és az EU GDPR rendelete rendelkezéseinek megfelelően.


A Tájékoztató jogszabályi háttere

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény,
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


Az Adatkezelő adatai

Név: Egyensúlyunkért Alapítvány
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 6.
Telefon: +36 -22-310-944
E-mail cím:  egyensulyunkertalapitvany@gmail.com
Adószám: 18483280-1-07Adatkezelés célja és a tárolt adatok
 
Tárolt adatok
 
Az e-mail-ben megadott adatok: pl. név, e-mail cím.


A cookie-k használatáról (más néven sütik)
 
Oldalunk nem használ cooki-kat.


Adatkezelés jogalapja
 
A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. Az általa megadott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, az adatkezelés céljának megvalósulásig tartanak.


Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok
 
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő e-mail címére kell elküldeni.

Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor írásban vagy szóban (telefonon vagy személyesen) kezdeményezheti.

Azoknak a Felhasználóknak, aki több mint három éve nem jelentkeznek, adatait az Adatkezelő automatikusan törli.

Azok a tárolt adatok, amelyek nem szükségesek az ügyféllel való kapcsolattartáshoz, szintén 3 év után törlésre kerülnek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érintett panaszával, kérésével az alábbi helyekhez fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

valamint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon.
 

Külső linkek vagy hivatkozások


Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra.

A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409.

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról.

A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.

A Facebook Pixellel / Facebook - képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies.

A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról:
https://www.facebook.com/policy/cookies/


Záró rendelkezések


A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa és erről természetesen minden esetben a Felhasználót tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával,mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.


Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat és természetesen a weblapokat sem!